Vaartips

  • Er zijn reddingsvesten beschikbaar voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen.
  • Wij raden aan om waardevolle spullen niet mee te nemen in de kano. Wanneer je toch van plan bent om deze mee te nemen zijn er tonnetjes beschikbaar. Denk er wel aan om de deksel goed dicht te draaien.
  • Mocht je van plan zijn om naar het Reevediep te kanoën mag je door de sluis.  Let wel goed op de aanwijzingen van  sluiswachter.
  • Het grootste deel van het Drontermeer is ondiep. Bij de vaargeul is het dieper en dus raadzaam om deze zo recht mogelijk over te steken. Dit ivm met passerende boten met hekgolven.
  • Geniet van de natuur, maar respecteer deze ook. Blijf een stukje uit de rietkragen om verstoring van broedende vogels te voorkomen.
  • Vergeet je zonnebrandcrème niet.